Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:978 (2009-2010)
Innlevert: 30.03.2010
Sendt: 31.03.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 09.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Lørdag 27. mars hadde Dagsrevyen et oppslag om statens regelverk for barn under 16 år som blir skadet i trafikkulykke. Dagens regelverk bidrar til at erstatningsbeløpet til barn som får en hjerneskade i en ulykke blir liten fordi hjerneskade ikke er en stor nok fysisk skade, og erstatningsbeløpet blir derfor kraftig redusert.
Vil statsråden sørge for at endringene kan skje fort, og når forventer statsråden at en sak kan legges frem til behandling for Stortinget?

Begrunnelse

Lørdag 27. mars hadde Dagsrevyen et oppslag om statens regelverk for barn under 16 år som blir skadet i trafikkulykke. Dagens regelverk bidrar til at erstatningsbeløpet til barn som får en hjerneskade i en ulykke blir liten fordi hjerneskade ikke er en stor nok fysisk skade, og erstatningsbeløpet blir derfor kraftig redusert. Denne problemstillingen er tatt opp mange ganger uten at noe har skjedd. Statssekretær Astri Aas-Hansen sier at man nå skal se på saken, og at det er satt ned et lovutvalg for dette. Denne problemstillingen er tatt opp en rekke ganger av blant annet Landsforeningen for Trafikkskadde, og det burde ikke være behov for et nytt utvalg for å rydde opp i disse problemene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet, som er stilt til helse- og omsorgsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Det såkalte Personskadeerstatningsutvalget foretar for tiden en mer generell utredning av utmålingsspørsmål i norsk erstatningsrett. En vurdering av barneerstatningsreglene er en del av dette arbeidet, noe som sikrer at man vil kunne se utmålingsspørsmålene i en bredere sammenheng. I utvalgets mandat er det lagt opp til at det skal foretas en bred vurdering av reglene om barneerstatning. Personskadeerstatningsutvalget ble nedsatt i 2008, og skal ifølge mandatet avgi sin utredning innen 1. februar 2011. Det er for tidlig å si noe konkret om når saken kan legges frem til behandling for Stortinget. Utredningen fra Personskadeerstatningsutvalget skal på høring når den er fremlagt, og jeg vil på vanlig måte i lys av høringen vurdere om forslagene skal følges opp.