Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:981 (2009-2010)
Innlevert: 06.04.2010
Sendt: 08.04.2010
Besvart: 15.04.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden sikre en revisjon og kontroll av SMS-avstemminger hos NRK, TV2 og andre norske medier og samtidig kreve at resultatene blir offentliggjort?

Begrunnelse

En rekke norske medier benytter ulike SMS-tjenester. Ofte handler dette om avstemminger blant lesere og seere. I mange tilfeller får også resultatene av avstemmingene offisielle og tildels betydningsfulle konsekvenser. Derfor er det viktig at befolkningen og brukerne kan stole på at resultatene er korrekte. Det må ikke være i tvil om at stemmene når frem og blir registrerte. Det må være et rimelig krav at resultatene til en viss grad kan ettersås og kontrolleres slik at de kan verifiseres.
Danmarks Radio har etter en massiv kritikk av sine SMS-avstemminger, sørge for at en revisor vil kontrollere at alt har gått riktig for seg. Det er det danske X Factor programmet som har fått de danske seerne til å kritisere Danmarks Radio for å jukse med sms avstemningen, etter at Jyllands-Posten avslørte uregelmessigheter. I en tilsvarende sak i England måtte BBC betale en bot på 800.000 kr fordi de hadde bedt folk sende sms til et program, som var spilt inn på forhånd.
Under Melodi Grand Prix ble samtlige norske stemmer på SMS borte på grunn av en teknisk feil. Det var norske medier som avslørte saken. Telenor mottok 109.929 SMS-stemmer mens det ble registrert 114 002 telefonstemmer, ifølge Dagbladet. 50.000 SMS-stemmer ble registrert via NetComs mobilnett. Hver stemme kostet fem kroner, dermed er det klart at det dreier seg om millionbeløp.
Likevel finnes det ingen krav om offentlighet etter pålegg om at resultatene kan ettersås. Slik sett er denne nye forretningsmodellen fullstendig uregulert og forbrukerrettene er fraværende. Forbrukere som er interessert i slike avstemminger bør kunne stole på at stemmene kommer frem, og at resultatene er korrekte og etterprøvbare. Spesielt siden avstemmingsformen brukes oftere i mer offisielle former.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter mitt syn vil den eksisterende ordningen med Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon ivareta eventuelle tvister mellom brukere og tilbydere av teletjenester i tilknytning til SMS-avstemninger. Når det gjelder forholdet mellom publikum og kringkasterne, vil det være i kringkasternes egeninteresse å sørge for at slike avstemninger foregår på en ryddig måte. Publikums tillit til avstemninger de arrangerer, avhenger av at det ikke forekommer uregelmessigheter. Det eneste kjente norske tilfellet av problemer i tilknytning til avstemninger skjedde i tilknytning til innringernes stemmegivning under den internasjonale finalen Eurovision Song Contest 2009. Problemene som oppsto skyldes angivelig teknisk svikt. Det foreligger i alle fall ingen indikasjoner på at det forekom noe bevisst forsøk på å føre publikum bak lyset. Etter det som er opplyst i pressen, belastet teleselskapet heller ikke publikum for stemmegivningen.