Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:990 (2009-2010)
Innlevert: 08.04.2010
Sendt: 09.04.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 16.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Fra norske rederier har det i lang tid vært anført at NOx-avgiften er svært konkurransevridende mellom norske og utenlandske rederier som seiler mellom norske havner.
Hvordan forholder næringsministeren seg til denne påstanden, og hva har ministeren eventuelt foretatt seg for å sørge for likebehandling av norske og utenlandske rederier i forhold til NOx-avgift?

Begrunnelse

NOx-avgiften ble innført 01.01.2007, hensikten var/er at den skal få ned NOx-utslippene iht. Göteborg-protokollen. Avgiften ble laget for skip over en hvis størrelse som seiler imellom 2 norske havner, og beregningen for avgiften er basert på at rederiene betalte Nok 15,- (nå 16,04 kroner) pr. tonn NOx-utslipp på en slik distanse. Dette ble svært mye penger for mange rederier, og NOx-fondet ble etablert i regi av NHO med flere. Medlemmer av NOx-fondet skulle få betydelig redusert avgift (4,- kroner) og pengene skulle gå til skip som gjorde forebyggende tiltak for å redusere NOx-utslipp.
Rederinæringen hevder at avgiften har vist seg å være svært konkurransevridende ift. Norske Rederier som prøver å følge lover og regler, er medlem av NOx fondet og betaler avgiften iht. regelverket. Næringen mener at Toll og Avgifts Direktoratet (TAD) ikke sjekker utenlandske skip/rederier som seiler i mellom 2 norske havner og ikke har norsk representant. Ifølge næringen selv kan et reiseresultat bli opptil 2000,- USD dårligere med å betale avgiften kontra det å ikke betale. Når skipene da seiler for ca. 4000-5000,- USD (driftkostnader på ca. 6000,- USD pr. dag) så betyr det at seriøse norske aktører får problemer med å hevde seg i konkurransen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg er oppmerksom på påstanden fra Norges Rederiforbund, og Finansdepartementet har sammen med Toll- og avgiftsdirektoratet avholdt møte med forbundet om dette.

Finansdepartementet har gjennom Toll- og avgiftsdirektoratet igangsatt flere tiltak rettet mot utenlandske redere som skal betale NOx-avgiften:

- I januar ble det i samarbeid med NOx-fondet gjennomført i alt 5 informasjonsmøter for næringslivet, i hovedsak på Vestlandet, der temaet var informasjon om fondet og oppnådd resultat så langt, og regelverket for NOx -avgift. Informasjonen om regelverket gjaldt spesielt hva det innebærer å være representant for utenlandsk reder med det solidaransvar for betaling av avgift som gjelder for disse.

- Planlagt målrettede kontrolltiltak av NOx-avgift som skal prioriteres i 2010.

- I tillegg ser direktoratet på muligheten for å tilpasse de formelle rutinene ved ankomst av skip, slik at ansvar for betaling av eventuell NOx-avgift blir tydelig allerede på dette tidspunktet.

Avslutningsvis viser jeg til mine svar 11. desember 2009 på spørsmål 324 fra stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik, og 4. februar 2010 på spørsmål 548 fra stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve.