Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2009-2010)
Innlevert: 19.04.2010
Sendt: 20.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hvor mye bompenger planlegges det brutto innkrevd fra bilistene på kråkerøyforbindelsen gjennom hele perioden, dvs. til renter/avdrag på låneopptaket til bompengeselskapet, omkostninger, innkrevningskostnader, vedlikeholdskostnader på innkrevningsutstyr etc.?

Begrunnelse

Finansieringen av kråkerøyforbindelsen ble endret gjennom St.prp. nr. 45 (2007-2008) der bompengeandelen ble økt med 134 millioner 2008-kroner. Den reviderte finansieringsplanen innebar at bompenger stod for 91 %. Dette inkluderer imidlertid ikke momenter som renter og innkrevingskostnader. Undertegnede ønsker derfor svar på hvor mye bompenger planlegges det brutto innkrevd fra bilistene gjennom hele perioden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til St.prp. nr. 45 (2007-2008), side 6, der dette er omtalt. Den reviderte finansieringsplanen for prosjektet innebærer at bompengeselskapet skal finansiere 557 mill. 2008-kr av investeringskostnadene innenfor styringsrammen. I tillegg er det lagt til grunn at bompengeselskapet skal finansiere om lag 50 mill. kr i administrasjons-, drifts- og innkrevingskostnader og om lag 290 mill. kr i rentekostnader. Dette gir et samlet bompengebidrag på 897 mill. 2008-kr.