Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1057 (2009-2010)
Innlevert: 20.04.2010
Sendt: 21.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvor stor andel, i kroner eller prosent av utenriksdepartementets budsjett kapittel 100 går til drift av ambassader hvor Norge har et bistandspolitisk engasjement?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Utenriksdepartementet viser til svar på spørsmål nr. 414 til Statsbudsjettet 2010, fra Fremskrittspartiets fraksjon.

Drift av bistandsengasjement dekkes ikke over kapittel 100 Utenriksdepartementet. Derimot dekkes dette av kapittel 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen.

Enkelte utenriksstasjoner har bistandspolitisk engasjement som ett av flere arbeidsområder. Driftsutgiftene for disse stasjonene fordeles forholdsmessig mellom kapittel 100 Utenriksdepartementet og kapittel 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, der drift av det bistandspolitiske engasjementet dekkes over sistnevnte kapittel.

Tilsvarende har noen bistandsstasjoner enkelte stillinger som dekker oppgaver som ikke er relatert til vårt bistandsengasjement. Driftsutgiftene for disse stillingene dekkes da over kapittel 100.