Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1092 (2009-2010)
Innlevert: 26.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Besvart: 29.04.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Vil statsråden vurdere å legge frem endringer som gjør at også veien og tilhørende fasiliteter regnes som en del av yrkessjåførenes arbeidsmiljø?

Begrunnelse

Arbeidsmiljøet til yrkessjåfører er etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser førerhytta på bilen. Men det er langt mer som inngår i sjåførens arbeidsmiljø, blant annet veien og veiens standard, og fasiliteter for hvile, tilstrekkelig lange pauser etc.
Å være yrkessjåfør kan innebære stort press. Bransjen sliter med rekruttering. En av faktorene som spiller inn kan være manglende vedlikehold og fasiliteter langs veien.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Stortingsrepresentanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at ”…arbeidsmiljøet til yrkessjåfører er etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser førerhytta på bilen”.

Jeg vil peke på at arbeidsgivere etter arbeidsmiljøloven har en generell plikt til å organisere arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn kan ivaretas. Dette vil også innebære en plikt til å ta hensyn til veiens standard og tilgjengelige fasiliteter for hvile når arbeidet organiseres, for eksempel ved å innrette kjøreoppdraget slik at arbeidstaker har tilstrekkelig tid til å gjennomføre det på en forsvarlig måte. I denne betydning er veistandard mv. en del av yrkessjåførenes arbeidsmiljø.

Jeg anser det imidlertid ikke som aktuelt å gjøre veistandard og fasiliteter langs veien til en del av yrkessjåførenes arbeidsmiljø i den forstand at arbeidsgivere i transportnæringen - eller arbeidsmiljømyndighetene - skal ha ansvar for å sørge for at veistandard mv. er tilfredsstillende.