Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1090 (2009-2010)
Innlevert: 23.04.2010
Sendt: 26.04.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Spørsmålet ble trukket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig