Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2009-2010)
Innlevert: 03.05.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 11.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Jeg viser til spørsmål nr. 15:968 (2009-10) fra Bård Hoksrud og ber statsråden presisere følgende:
Hva er fremdriftsplanen for de nødvendige avklaringer i forhold til KS2 og når mener statsråden at en proposisjon for prosjektet må være vedtatt av Stortinget for at Gulli-Langåker-prosjektet kan ha en fremdrift med fullførelse i løpet av 2013 slik det er forutsatt og vedtatt av Stortinget ved behandlingen av NTP 2010-2019?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 968 av 13. april 2010, er arbeidet med KS2 for prosjektet E18 Gulli – Langåker i sluttfasen. Videre ble det opplyst at det i prosjektets fremdriftsplan er lagt opp til anleggsstart på hovedprosjektet våren 2011. Dette vil kreve vedtak i Stortinget ved årsskiftet 2010/2011. Jeg tar derfor sikte på å legge saken fram for Stortinget i løpet av høsten, slik at dette skal være mulig.

Ifølge Statens vegvesen innebærer framdriftsplanen med anleggsstart våren 2011 at det legges opp til trafikkåpning i 2014.