Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1126 (2009-2010)
Innlevert: 29.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 07.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr 1048 svarar Miljø- og utviklingsminsteren at "Kommunen står som utgangspunkt fritt til å endre vedtatte reguleringsplaner uten at det inntrer noen erstatningsplikt." Dette svaret kan tolkast slik at store verdiar kan bli konfiskert ved f.eks. å omregulere eit verdifullt område regulert for bustadføremål om til friluftsområde og dermed tilnærma verdilaust for eigar.
Meiner Kommunalministeren at dette er korrekt tolking av gjeldande rett og er ho eventuelt komfortabel med ein slik rettstilstand?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1048 til Gjermund Hagesæter datert 26.04.2010. Som opplyst i svaret er utgangpunktet etter gjeldende rett at rådighetsbegrensninger kan gjennomføres uten erstatningsplikt for det offentlige. Reguleringsplaner kan således til enhver tid endres, såfremt reglene i plan- og bygningsloven følges.

Jeg finner ikke grunnlag for ytterligere kommentarer.