Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1140 (2009-2010)
Innlevert: 03.05.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 07.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Cermaqs informasjon og redegjørelse for hva man har visst og ikke visst om fiskeolje fra Vest-Sahara, framstår som rotete. I Kveldsnytt 29.4. innrømmet ledelsen at de hadde hatt kunnskap om oljen langt tidligere enn de tidligere har sagt. Statsråden var dermed styreleder i selskapet i mange år mens handelen foregikk.
Hvilket ansvar mener statsråden at han som styreleder i Cermaq i store deler av den perioden der handelen har foregått, har i forhold til at selskapet ikke har hatt rutiner som avdekket handelen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I den tiden jeg var styreleder i Cermaq ASA var det ikke praksis for at dette styret behandlet innkjøps- og salgskontrakter knyttet til den løpende driften i de enkelte datterselskap. Styret behandlet således ikke datterselskapet Ewos AS sitt kjøp av fiskeolje fra GC Rieber Oils AS. Som styreleder fikk jeg verken kjennskap til, eller ble informert om, den aktuelle handelen.

Jeg gikk av som styreleder i Cermaq ASA på generalforsamlingen våren 2009. Som finansminister har jeg ikke synspunkter på styrearbeidet i Cermaq ASA, verken nå eller i den tiden jeg var styreleder i selskapet.