Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1153 (2009-2010)
Innlevert: 05.05.2010
Sendt: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at det vil bli lagt frem sak for Stortinget om oppstart på strekningen som muliggjør behandling i Stortinget før sommeren og dersom svaret er negativt når legger statsråden frem sak og hvorfor kommer ikke saken før?

Begrunnelse

E-18 gjennom Vestfold er en prioritert strekning i Nasjonal Transportplan. På Strekningen Gulli-Langåker er alt klart for oppstart, men en avventer regjeringens proposisjon til Stortinget.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 968 av 13. april 2010, er arbeidet med ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet E18 Gulli – Langåker i sluttfasen. Videre ble det opplyst at det i prosjektets fremdriftsplan er lagt opp til anleggsstart på hovedprosjektet våren 2011. Dette vil kreve vedtak i Stortinget ved årsskiftet 2010/2011. Jeg tar derfor sikte på å legge saken fram for Stortinget i løpet av høsten, slik at dette skal være mulig.