Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1165 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Etter innføring av ny hundelov er blindehunder ikke lenger definert som tjenestehunder. Dette har negative konsekvenser blant annet for muligheten for trening av hund i arbeidstid og trening av hund uten bånd i perioder av året med båndtvang.
Vil statsråden ta initiativ til å innlemme blindehunder i begrepet tjenestehund for på denne måten å tilrettelegge forholdene for blinde mennesker?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Hund og hundehold reguleres av hundeloven av 4. august 2003. I § 9 oppstilles unntak fra sikringsreglene, og det er riktig at bestemmelsen ikke unntar førerhunder for båndtvang. Derimot finnes det mulighet for unntak fra sikringsreglene ved kommunalt vedtak etter § 9 første ledd bokstav e, som også er nevnt i rundskriv G-17/2003 om hundeloven.

Jeg finner det ikke problematisk at spørsmål om unntak fra sikringsreglene overlates til kommunen, da kommunen selv er nærmest til å vurdere de lokale forholdene.

Hundeloven § 9 avløser tidligere reguleringer i viltloven, bufeloven og reindriftsloven om båndtvang, og heller ikke der er førerhunder nevnt i unntaksbestemmelsene.