Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1176 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Enova har en vesentlig rolle i å innfri regjeringens målsettinger innen fornybar energi. Statsråden uttalte på NRK Debatten 06.05.10 at han ikke var fornøyd med resultatene innen vindkraft.
Hvilke forestående runder med tildelinger av vindkraftstøtte har Enova på kalenderen, og hvilke målsettinger har Enova og/eller statsråden for disse rundene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova avsluttet nylig en vindkraftrunde, der foretaket ga tilsagn om støtte på 631,5 millioner kroner til tre vindkraftprosjekt på Lista, Ytre Vikna og Havøygavlen. Anleggene har en forventet samlet årsproduksjon på om lag 325 GWh.

Olje- og energidepartementet styrer Enova på overordnet nivå. Jeg viser til omtalen av vindkraftmålet i budsjettproposisjonen for 2010, jf. Proposisjon nr.1 S (2009-2010) der det ble redegjort for status. Det er lagt opp til at Enova fortsatt skal ha en stor satsing på vindkraft i 2010. Ut over dette er det opp til Enovas styre å beslutte hvordan de vil innrette virksomheten for å nå det samlede målet 18 TWh miljøvennlig energiproduksjon og energisparing innen utgangen av 2011, herunder om de vil gjennomføre flere runder med tildelinger av vindkraftstøtte. Basisår for målet om 18 TWh er 2001.