Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1177 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 20.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Når vil Stortinget få seg forelagt sak om Fosenvegene, og vil statsråden bidra til så rask fremdrift som mulig slik at Stortinget kan ta stilling til utbyggingsprosjektet?

Begrunnelse

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner stiller nå 60 millioner kroner til rådighet slik at anleggsarbeidet på Fylkesvei 715 Vanvikbakken og 755 Vanvikan-Leksvik kan starte allerede i høst. Fylkesveg 710 Valset - Ingdal planlegges for oppstart i 2010/2011. Realisering av totalpakken er imidlertid avhengig av Stortingets vedtak og Stortingets godkjenning av planer for bompengefinansiering. For at "Fosenvegene" ikke skal bli forsinket, er det viktig at Stortinget får veipakken til behandling så raskt som mulig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Lokale vedtak om bompengefinansiering av utbyggingen av fylkesvegnettet på Fosen er gjort i 2008 og 2009. Statens vegvesen arbeider nå med grunnlaget for en stortings- proposisjon for bompengefinansiering av Fosenvegene. Det er min ambisjon å legge fram en proposisjon for Stortinget så snart som mulig, og forhåpentligvis i løpet av 2010.