Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1178 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Gjennom prosjektet "Aurora" har ALF as satt igang et viktig arbeid for å bistå kvinner før, under og etter straffegjennomføring. Det er nå 30 deltakere og responsen på tiltaket har vært positiv. Dette prosjektet er uttalt å være høyt prioritert og viktig også for Bergen fengsel. Dette synes å passe godt inn med tilbakeføringsgarantien, men det virker ikke som det er avsatt midler til tiltak som er omhandlet tilbakeføringsgarantien.
Medfører dette riktighet, eller er det et ønske om å støtte slike prosjekt?

Begrunnelse

På ALF as i Bergen har de satt i gang et prosjekt, "Aurora", med assistert innsettelse og assistert løslatelse samt at man starter et planmessig individuelt arbeid med kvinner så tidlig som mulig, helst på det tidspunktet hun blir siktet/tiltalt. Dette for å motvirke ”glippsoner” og tilbakefall. Prosjektet har allerede 30 deltakere, og synes å passe godt inn med tilbakeføringsgarantien. Kriminalomsorgen avslår likevel søknad om prosjektmidler på bakgrunn av at det ikke er avsatt midler til tiltak som er omhandlet tilbakeføringsgarantien. Dersom det ikke lykkes i å skaffe penger til drift av prosjektet kan det ende med at tiltaket må legges ned.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er godt kjent med forholdene rundt kvinneprosjektet Aurora.

Bergen fengsel og Kriminalomsorgen region Vest var sentrale i etableringen av prosjektet i samarbeid med attføringsbedriften ALF as.

Jeg er også godt kjent med det arbeidet senteret driver overfor kvinnelige innsatte.

Det er av høy kvalitet, og det er korrekt at konseptet passer godt inn i tilbakeføringsgarantien.

Utgifter til dette prosjektet – som andre – må imidlertid tas av de rammer som regionen og fengslet har fått tildelt. Midler ut over dette har Justisdepartementet ikke til slike prosjekter – om de er aldri så gode.