Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1182 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 10.05.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 19.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil regjeringen vurdere på nytt om det var riktig å ikke gi en gave til Lions Club International sin Røde Fjær-aksjon 2009, med bøssebæreraksjon og artistgalla på TV2, siden regjeringen har bidratt til de tilsvarende aksjonene både før og etter?

Begrunnelse

Det vises til at Lions Club International gjennomførte Røde Fjær aksjonen i 2009, der formålet var en utbygging av Blindeforbundets Hurdalsenter. Aksjonen var både en bøssebæreraksjon og en innsamling i forbindelse med artistgalla på TV2. I forbindelse med slike nasjonale innsamlingsaksjoner på NRK og TV2 har Regjeringen så vidt jeg har oversikt over alltid gitt en gave. Dette er tilfelle både på de to før Røde Fjær 2009 (NRK (Blå kors) og TV2 (NRC)) og etter (NRK (Care) og TV2( Plan)(SOS Barnebyer)).
I en begrunnelse gitt av Statssekretær Rigmor Aaserud i Helse- og omsorgsdepartementet vises det til at Norges Blindeforbund får statlig støtte for sin virksomhet.
Hvis en ser på de organisasjonene som tilsvarende aksjoner har gått til tidligere så har også disse organisasjonene fått ulike statlige tilskudd til sin ordinære virksomhet, uten at dette er blitt brukt som argument for at Regjeringen ikke skal gi en gave i forbindelse med innsamlingsaksjonen. Nå fremstår det slik at Regjeringen ikke ønsker å støtte formålet med aksjonen - nemlig å bygge ut tilbudet til blinde- og svaksynte ved Hurdalsenteret.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Både NRK og TV2 arrangerer årlige innsamlingsaksjoner til inntekt for ulike humanitære/ bistandsorganisasjoner. Det er tradisjon at regjeringen hvert år gir en gave til NRKs TV-aksjon. I tillegg har det siden 2005 vært bevilget midler til TV2s hovedinnsamlingsaksjon i hovedsak over Utenriksdepartementets/NORADs budsjett. Ut over dette er praksis at det ikke gis støtte til andre aksjoner. Et unntak ble gjort i forbindelse med Røde Fjær aksjonen i 2004, en aksjon i samarbeid mellom Den Norske Kreftforening og TV2. Det ble her gitt et bidrag på 2 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Innsamling av midler til gode formål foregår i regi av mange ideelle organisasjoner. Det synes vanskelig å gi en gave til én særskilt organisasjon framfor andre tilsvarende organisasjoner med den begrunnelse at de har TV-dekning for sin innsamlingsaksjon.

Frivillige organisasjoner gjør en betydelig innsats i vårt samfunn, og regjeringen får regelmessig anmodning om å gi gaver til ulike formål. Etter en totalvurdering besluttet regjeringen ikke å støtte Lions Røde Fjær aksjon i 2009. På bakgrunn av den vurderingen som her ble gjort, finner jeg ikke grunnlag for å vurdere denne saken på nytt.