Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1185 (2009-2010)
Innlevert: 10.05.2010
Sendt: 11.05.2010
Besvart: 19.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Svaret som statsråden gir på spørsmål 1140 avslører manglende respekt for det ansvar et styreformannsverv innebærer. Det er alvorlig, spesielt når det kommer fra finansministeren.
Hvordan mener statsråden at regjeringen skal kunne ansvarliggjøre norske selskaper og statseide selskaper spesielt i forhold til utfordringer på etikkområdet eller på barnearbeid om styreformannen skal kunne unnskylde seg med at det foregikk i et datterselskap og han "ikke fikk kjennskap til eller ble orientert" om det?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mitt svar av 7. mai 2010 på spørsmål 1140 fra Stortinget, der jeg bl.a. opplyser at styret i Cermaq ASA ikke behandlet datterselskapet Ewos AS sitt kjøp av fiskeolje fra GC Rieber Oil AS i den tiden jeg var styreleder, og at jeg som styreleder verken fikk kjennskap til, eller ble informert om, den aktuelle handelen. Dette er opplysninger om faktiske forhold og ingen vurdering av styrearbeidet i Cermaq ASA.

Som jeg også skriver i mitt svar av 7. mai 2010, har jeg som finansminister ikke synspunkter på styrearbeidet i Cermaq ASA, verken nå eller i den tiden jeg var styreleder i selskapet. Statens forventninger til, og vurderinger av, selskaper der staten har eierinteresser uttrykkes og utøves gjennom statens opptreden som aksjonær.

Statens aksjer i Cermaq ASA forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.