Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1215 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Det er viktig og nødvendig å ha en gjennomarbeidet beredskapsplan for alle områder som berører samferdselsområde i fall kriser skulle oppstå. Utslipp fra vulkanutbrudd på Island har til fulle vist behovet dette.
Er flytogets materiell en del av nødvendig beredskapskapasitet på jernbanen i Norge i fall situasjonene skulle gjenta seg?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: NSB ga et tilbud til tusenvis av passasjerer som skulle fly da vulkanutbrudd og askeutslipp førte til omfattende innstilte fly og stengte flyplasser. NSB satt opp over 3200 ekstra seter hver dag og dette tilsvarte om lag 35 fly. Innleide Flytog bidro til å øke kapasiteten og i denne sammenheng viser jeg også til mitt svar av 20. mai d.å. på spørsmål nr. 1184 vedrørende samme problemstiling.

NSB har i tillegg til ordinære beredskapsplaner utarbeidet planer for alternativ beredskaps -kapasitet i tilfelle nye vulkanutbrudd. Planene er basert på erfaringer fra siste periode med stengte flyplasser. Flere ulike scenario med tilhørende løsninger er utarbeidet og innleie av Flytog inngår i planene.

Vedlegg til svar:

Lenke til skriftlig spørsmål nr. 1184:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=46687