Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hva kan statsråden gjøre slik at pasientene mellom Narvik og Tromsø kan få et bedre reisetilbud, som er mere human for syke mennesker?

Begrunnelse

Helsebussen mellom Narvik og Tromsø er under enhver kritikk. Bussen er ikke bare for pasienter, men også for vanlige passasjerer som skal samme veien.
Pasienter som er nyopperert sitter i bussen som tar rundt 5 timer, som oppleves som en stor belastning både fysisk og psykisk. Jeg er kjent med at det finnes helsebusser andre steder i landet som har mulighet til hvile under transporten og hvor helsepersonell er til stedet. Disse bussene er forbeholdt pasienter til og fra sykehus, og kjører ikke som vanlig rutebuss/skolebuss som tilfelle er her mellom Narvik og Tromsø.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasienter og ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling. Dette følger av pasientrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften. Utgangspunktet er at det er reiseutgifter etter takst for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, for eksempel med buss eller tog, som pasienten og ledsageren har rett til å få dekket, jf. pasientrettighetsloven § 2-6 jf. syketransportforskriften § 5. Pasienter og ledsager kan imidlertid få dekket reise med dyrere transportmiddel, for eksempel bil eller drosje,

”...ved behov for øyeblikkelig hjelp, når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig, når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig eller dersom de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn de samlede utgiftene ved bruk av rutegående transportmiddel.” jf. syketransportforskriften § 5 annet ledd.

Det er legen eller annet aktuelt helsepersonell som avgjør om pasienten av medisinske grunner skal tilbys transport med et dyrere transportmiddel.

Jeg har innhentet informasjon fra Helse Nord RHF om reisetilbudet for pasienter mellom Tromsø og Narvik. Helsebussen tur/retur Tromsø-Narvik er, som representant Torgeir Trældal skriver, en buss som går i ordinær rutetransport, og det er derfor både pasienter og andre reisende som tar bussen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF opplyser at de også har en helsebuss tur/retur Tromsø-Storslett (Nord-Troms).

Disse helsebussene er i hovedsak beregnet på "friske" pasienter som klarer seg selv. Det er pasientens behandler som avgjør om pasienten kan ta helsebussen eller av medisinske grunner må tilbys annen transport, for eksempel drosje.

I tillegg til å benytte rutegående transportmidler, er jeg kjent med at pasienter flere steder i landet også kan tilbys transport i såkalte ”helseekspresser”. Disse bussene er, som representant Trældal viser til, blant annet bemannet med helsepersonell og er kun til bruk for pasienter. Helseekspressruter lyses ut på anbud av helseforetak. Bakgrunn for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke har lyst ut anbud på helseekspressruter, er at det vurderes at det ikke er tilstrekkelig pasientgrunnlag for helseforetaket for å tilby denne type transport. I Nord-Norge vil alternativet for de som av medisinske årsaker ikke kan benytte helsebuss, være drosje.