Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1218 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hvilke tiltak vil Statsråden iverksette for å forebygge en eventuell dyretragedie?

Begrunnelse

I Bondebladet 12. mai står to kyllingprodusenter frem og forteller at de har problemer med regjeringens konsesjonsgrense, og ber om strakstiltak. De sier at de er bekymret for produsentenes ve og vel, og er redd for at det kan gå ut over dyrevelferden. De utaler: Når økonomien er så presset, er det lett å få et annet fokus enn å produsere. Til nå har det for det meste vært snakk om sau i forbindelse med dyretragedier. Vi er redde for at vi kan få se det i fjørfenæringen også.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis ønsker jeg å presisere at en hver produsent må forholde seg til de lover og regler som gjelder, enten dette er knyttet til dyrevelferd eller annet regelverk. Dette gjelder for øvrig generelt for alle grupper i samfunnet.

I begrunnelsen for spørsmålet vises det spesifikt til konsesjonsgrensene for kraftfôrbasert produksjon. Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen sitt hovedformål er å regulere strukturen i svine- og fjørfenæringen. Husdyrkonsesjons-regelverket er et viktig virkemiddel for å bremse utviklingen mot et mer industrialisert husdyrhold innenfor svine- og fjørfenæringene.

Dersom man hever konsesjonsgrensene, vet vi ut fra tidligere erfaring, at et stort antall av produsentene vil søke å utvide sin anleggskapasitet. Når den samlede produksjonen i markedet økes uten at etterspørselen nødvendigvis øker tilsvarende, vil dette føre til prispress og dårligere økonomisk resultat for det enkelte foretak.

På kort sikt kan jeg derfor ikke se at en heving av konsesjonsgrensene vil gi en forbedring av resultatene for produsentene. På lang sikt vil en måtte regne med at en slik heving vil føre til at produksjonen vil foregå på færre og mer industrialiserte

enheter.

Jeg ønsker ikke å stimulere til en slik utvikling og har derfor har ingen planer om å endre konsesjonsgrensene.