Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Besvart: 21.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En ung mann som har ruset seg på hasj en periode har selv bestemt seg for å bli rusfri. Han har sluttet og ruse seg og leverer urinprøver i en tre ukers periode. Mannen har jobb som sjåfør i en bedrift, men er av legen blitt fratatt sertifikatet som han kan få tilbake når testperioden er over og han er akseptert som rusfri. I mellomtiden kan han ikke jobbe. Legen kan ikke sykemelde ham fordi han ikke er "syk".
Har Nav noen ytelse som kan gi mannen en inntekt mens han venter på å gå tilbake til jobb?

Begrunnelse

Denne mannen er fast bestemt på at han vil bli rusfri og har selv tatt initiativet til å bli "kurert". Han leverer i en periode urinprøver for å bevise at han holder seg "ren". Han er imidlertid ikke syk og kan ikke sykemeldes eller motta sykepenger. Med et yrke som sjåfør, som han nå midlertidig ikke kan utøve, har han ingen inntekt. Det virker svært lite motiverende for en ungdom som har tatt tak i livet sitt, som gjerne vil jobbe og som forbedrer sin livsførsel for å kunne underholde seg selv og sine, å måtte henvende seg på sosialkontoret for nødhjelp til livsopphold - hvis dette er eneste løsningen. Faren for tilbakefall er stor dersom han ikke får hjelp og føler at innsatsen er verdt målet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Folketrygdens ordninger med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon skal kompensere for bortfall av inntekt som skyldes helserelaterte forhold. Dagpenger kan tilstås ved tap av inntekt ved arbeidsledighet.

For personer som ikke har rett til ytelser fra folketrygden, kan det gis ytelser etter sosialtjenesteloven. Dette gjelder økonomisk stønad (sosialhjelp) eller kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsstønad gis til deltakere i kvalifiseringsprogram, der målgruppen er personer med vesentlig nedsatt arbeidsevne og som har begrensede rettigheter til ytelser fra folketrygden. Det er gitt lite opplysninger i saken, og jeg kan ikke håndtere enkeltsaker.

For å få en konkret vurdering av hvilke ytelser han eventuelt kan ha rett til, bør den aktuelle personen henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.