Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1214 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 50 millioner ekstra til planleggingsmidler til Statens Vegvesen.
Kan statsråden redegjøre for hvordan disse midlene skal fordeles på konkrete prosjekt, og hvor mye av midlene som er øremerket Aust-Agder og E18 Arendal – Tvedestrand?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 50 mill. kr til planlegging skal sette Statens vegvesen bedre i stand til å gjennomføre de prosjektene som er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019. Samferdselsdepartementet er i dialog med Statens vegvesen om fordelingen av disse midlene. Jeg må derfor komme tilbake til dette når det foreligger endelige avklaringer.