Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1222 (2009-2010)
Innlevert: 18.05.2010
Sendt: 19.05.2010
Besvart: 28.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen har i forbindelse med RNB2010 foreslått å bevilge kr. 50 mill. ,- i 2010 til en rammestyrt ordning for kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg. Flere idrettslag har ventet på avklaringen før man våger å ta investeringsbeslutning. Fortsatt gjenstår en vesentlig avklaring. Dersom bevilgningen er for liten blir alle godkjente søkere likt avkortet.
Vil avkortinger i et budsjettår medføre at foreninger får restbeløpet betalt over neste års budsjett, eventuelt flere år, eller vil det være en endelig sum?

Begrunnelse

Norges Idrettsforbund har anslått behovet til ca kr 150 millioner.
Mange idrettslag og foreninger har startet bygging og mange er forventet å starte bygging i løpet av 2010. Mange vil være avhengige av mva-refusjon for å få finansieringen helt på plass, mens andre vil være avhengig av den for å få driften til å gå rundt.
Ettersom man ikke kan sende inn søknad før anlegget er ferdigstilt, vil man med regjeringens forslag til modell ikke vite hva man får i tilskudd før en god stund etter at bygget er ferdig og byggelånet skal konverteres til vanlig lån. Hvis antall søkere da blir så mange at opprinnelig søknadssum blir halvert når utbetaling skal skje, vil mange få en utfordring.
Idrettslag må få vite om de får momsrefusjon for hele investeringen knyttet til de anleggselementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene, mens de nok kan akseptere at utbetalinger kommer over flere år.
Haugesund Idrettslag er nå i en slik avgjørende investeringsfase etter at prosjektering er gjennomført.
Derfor haster det med en avklaring fra kulturministeren.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Den nye ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er en rammestyrt ordning. Det vil bli gitt kompensasjon innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere.

Tildelingen vil være et engangsbeløp på grunnlag av mottatt søknad.