Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1234 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 27.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) ble flere medlemmer av Ahmadiyya arrestert og fengslet i Egypt i mars 2010 med bakgrunn i landets anti-blasfemilover.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp forfølgelse av Ahmadiyya med egyptiske myndigheter generelt, og situasjonen for de fengslede spesielt?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med at ni medlemmer av Ahmadiyya-sekten ble arrestert i Egypt 15. mars i år og holdes fengslet under landets unntakslover, anklaget for blasfemi.

Situasjonen for Ahmadiyya-sekten er dessverre ikke unik. Vi har de senere årene sett økende spenninger mellom religiøse grupperinger i Egypt. Vi følger derfor denne utviklingen tett og i samarbeid med andre land.

Dette var blant annet også bakgrunnen for at vi tok opp vilkårene for ytringsfrihet og menneskerettighetsforkjempere under behandlingen av Egypts periodiske rapportering til FNs menneskerettighetsråd 17. februar i år. Etter mitt syn representerer situasjonen for Ahmadiyya-sekten et eksempel på vilkårene for ytringsfrihet og menneskerettigheter. I dette arbeidet samarbeidet vi tett med EIPR som er en svært seriøs organisasjon.

Utenriksdepartementet skal ha et møte med representanter for Ahmadiyya-sekten her i Norge den 28. mai. Den 10. juni skal FNs menneskerettighetsråd ta endelig stilling til Egypts periodiske rapport. Vi vil benytte den anledningen til konkret å ta opp situasjonen for Ahmadiyya-sekten. Og vi vil også ta det opp i våre bilaterale kontakter med egyptiske myndigheter.