Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1236 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 01.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva har Statsministeren gjort for å følge opp sine uttalelser om at det bør bevilges mer midler til rehabiliteringstilbudet ved Reuma Sol?

Begrunnelse

Statsministeren besøkte Reuma Sol i Alfaz i Spania 16.mai 2009. I følge SpaniaAvisen uttalte Statsministeren at han ønsket å bevilge mer midler til dette tilbudet, som blant annet gir et tilbud til barn med revmatisme.
Reuma Sol drives av Norsk Revmatikerforbund. Opphold ved institusjonen finansieres blant annet gjennom ordningen med behandlingsreiser til utlandet, som forvaltes av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Som følge av begrensninger i denne ordningen må deler av tilbudet ved Reuma Sol reduseres, blant annet ved at utendørsbassenget ikke er i bruk. Dette rammer revmatiske barn og andre pasienter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er for 2010 bevilget 103.4 mill kroner til ordningen med behandlingsreiser til utlandet, mot 100.2 mill kroner i 2009. Bevilgningen disponeres av Helse Sør-Øst RHF og daglig administrasjon og faglig ansvar for ordningen tilligger Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Avtalene med de forskjellige behandlingsstedene inngås i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Avtalene inngås for en periode på inntil fire år, med mulighet for årlig reforhandling av pris og innhold. For barn inngås det ettårige avtaler. I følge Helse Sør-Øst RHF skjer dette pga varierende søkergrunnlag fra år til år. Helse Sør-Øst vil nå se på mulighetene for lengre avtaler også for barn.

For 2010 er det for Reuma Sol avtale om 75 voksne pasienter og 65 barn med ledsagere. I 2009 var det 97 voksne pasienter og 46 barn med ledsagere på dette behandlingsstedet. I tillegg fikk 12 unge uten ledsagere opphold (ekstraordinært tilbud i 2009).

I 2009 var i alt 2840 pasienter med i ordningen med behandlingsreiser til utlandet. Dette var en reduksjon fra 2008 da 3102 pasienter var med. Reduksjonen skyldtes hovedsaklig svineinfluensaen, som førte til at enkelte grupper ble kansellert og flere andre redusert.