Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1239 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Elbiler har i dag mange avgiftsfritak, inklusiv fritak fra engangsavgift, bompenger, parkeringsavgift m.m.. Selv på drivstoffet, strøm, slipper man billig unna, og mange får sågar gratis strøm gjennom offentlige ladestasjoner. I energibransjen hevdes det dog at regjeringen har bestilt et prosjekt for å lage en strømkontakt som kan skille lading av elbil fra annet strømbruk - trolig for å kunne avgiftsbelegge strøm til elbiler på et høyere nivå enn i dag.
Er det riktig at regjeringen har initiert et slikt prosjekt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens har ikke satt i gang prosjekter som har til hensikt å kunne avgiftsbelegge strøm til elbiler på et høyere nivå enn i dag.

Fra Samferdselsdepartementet har jeg fått opplyst at Transnova har gitt støtte til et prosjekt i regi av Zero, hvor ulike teknologier for hurtiglading testes ut. Prosjektet involverer blant annet forhandlere og produsenter av elbiler, samt produsenter av ladeinfrastruktur og energiselskaper. Det er mulig det er dette prosjektet energibransjen sikter til. Men dette er altså ikke et prosjekt som har en side mot avgiftsbelegging av strøm til el-biler.