Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1240 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge kraftbransjen har vindkraftturbiner fritak for investeringsavgift, mens investeringer i modernisering av vannkraftturbiner er pålagt investeringsavgift. Avgiftsregimet er dermed ikke nøytralt i forhold til energikilde.
Kan statsråden bekrefte påstanden, og er han i så fall tilfreds med en slik forskjellsbehandling, eller kan vi forvente at han vil bidra til å gi alle grønne energikilder får det samme avgiftsfritak?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Investeringsavgiften ble avviklet 1. oktober 2002 og har dermed ingen virkning på investeringer i henholdsvis vannkraft - og vindkraftturbiner i dag.