Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1247 (2009-2010)
Innlevert: 25.05.2010
Sendt: 25.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva vil norske myndigheter gjøre for å beskytte dette humanitære initiativet og bidra til at denne konvoien kan ankomme Gaza i sikkerhet?

Begrunnelse

En og en halv million palestinere har i flere år vært holdt under blokade på Gazastripen. Siden krigen mot Gaza for halvannet år siden har Israel systematisk nektet tilgang til nødvendige humanitære forsyninger for gjenoppbygging, for ikke å snakke om regulær import og eksport.
For å bryte blokaden har den internasjonale Free Gaza-bevegelsen planlagt en konvoi sjøveien til Gaza som i disse dager samles i Middelhavet. Om bord vil det også være norske representanter, fra solidaritetsorganisasjoner og fra Hamar kommune. Konvoien vil ha med humanitære forsyninger, fra Norge flere tonn med papir, som er mangelvare i Gaza. Israel har truet med å stanse denne konvoien med makt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er sjokkert over det utfallet den israelske bordingen av ett av skipene i flåten på vei til Gaza fikk. Norge har, sammen med store deler av det internasjonale samfunn, krevd en granskning av hendelsen. I går (2. juni 2010) stemte Norge i FNs menneskerettighetsråd for opprettelsen av en internasjonal granskning. Vi forventer at denne granskningen utføres i tett samarbeid med FNs generalsekretær og FNs sikkerhetsråd. Granskningen vil danne grunnlaget for vurderinger om hvorvidt det er begått folkerettslige brudd.

Jeg har ved flere anledninger gjort det klart overfor israelske myndigheter at blokaden av Gaza ikke tjener Israels interesser og kun bidrar til å undergrave De palestinske selvstyremyndigheter (PA) og styrke Hamas-regimet – og at det er Gazas sivilbefolkning som til syvende og sist betaler prisen for denne politikken.

Det har skjedd gradvise endringer i positiv retning, og humanitær hjelp tillates i stadig økende grad innført til Gaza. Dette setter blant annet FN i stand til å igangsette flere prosjekter. Men den utviklingen vi har sett den siste tiden – med flåten av forsyningsskip på vei til Gaza – er et klart signal om frustrasjonen og maktesløsheten som mange humanitære organisasjoner opplever ved situasjonen. Slik sett har initiativet bidratt til å opprettholde søkelyset på behovene i Gaza.

Vi må samtidig erkjenne at situasjonen i Gaza bunner i politiske motsetninger mellom Israel og den palestinske siden og i motsetninger mellom palestinske fraksjoner, og at en varig løsning bare kan finnes gjennom forhandlinger. Regjeringens holdning er å støtte partene i forhandlinger om en politisk løsning.