Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1276 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede viser til medieoppslag der kjente idrettspersonligheter har synliggjort en situasjon knyttet til indre konflikter og uenigheter i Olympiatoppen. Norge bruker store summer gjennom tippemidlene knyttet til drift av Olympiatoppen. Det er derfor viktig at man sikrer seg at disse midlene blir brukt på en fornuftig måte.
Vil statsråden ta et initiativ ovenfor Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen, med sikte på en gjennomgang av situasjonen, slik at offentlige midler blir brukt på en fornuftig måte?

Begrunnelse

Undertegnede viser til medieoppslag der kjente idrettspersonligheter har synliggjort en situasjon knyttet til indre konflikter og uenigheter i Olympiatoppen. Norge bruker store summer gjennom tippemidlene knyttet til drift av Olympiatoppen. Det er derfor viktig at man sikrer seg at disse midlene blir brukt på en fornuftig måte.
Undertegnede er av den oppfatning at Olympiatoppens rolle er å bidra til en god og fornuftig videreutvikling av norsk idrett generelt, og norsk toppidrett spesielt. Medieoppslagene den senere tiden tyder på store interne uenigheter om hvilke prosesser og retninger Olympiatoppen skal jobbe ut fra. I denne sammenheng mener jeg det er fornuftig om statsråden tar et initiativ ovenfor Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen med sikte på en gjennomgang av situasjonen, slik at man kan komme frem til løsninger som kommer norsk idrett til gode.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norge har hevdet seg godt i internasjonale mesterskap innenfor en rekke idretter de senere årene, f eks i årets vinter-OL og Paralympics i Vancouver. Jeg mener at Olympiatoppen, i samarbeid med de enkelte særidretter, gjør et godt arbeid med utvikling av toppidrett og tilrettelegging av toppidrettssatsing i Norge.

Meningsutveksling og debatt om hvordan arbeidet best kan utføres er positivt. Jeg har full tillit til at idrettens organisasjoner håndterer dette på en god og konstruktiv måte. Jeg anser det derfor ikke som nødvendig å ta et initiativ verken overfor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller Olympiatoppen med sikte på en gjennomgang av situasjonen.