Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1285 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 04.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har i klimadebatten vektlagt at man skal kjøpe klimakvoter for å kompensere for CO2-utslipp ved flyreiser. Staten er en betydelig kjøper av strøm. Den norske kraftmiksen har tidvis betydelige innslag av kullkraft. Gjennom ordningen med opprinnelsesgarantier kan strømforbrukere sikre at de bare kjøper fornybar strøm.
I hvilken grad benytter staten seg av en slik ordning, og hvilken produksjonsmiks er det strømforbruket til offentlig sektor?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I statlige sektor er det i all hovedsak den enkelte virksomhet eller leietaker som har ansvaret for kjøp av strøm. Det finnes således ingen oversikt over i hvilken grad statlige virksomheter benytter ordningen med opprinnelsesgaranti ved kjøp av strøm. Når det gjelder hvilken produksjonsmiks det er i strømforbruket i offentlig sektor finnes det heller ingen oversikt over dette for statens del.

I lov om offentlige anskaffelser heter det at: Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Jeg legger derfor til grunn at den enkelte virksomheter vurderer spørsmålet om opprinnelsesgarantier som en av flere komponenter ved planlegging av innkjøp.