Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1297 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 02.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I henhold til svar på spørsmål nr 1073 vil ikke finansministeren gi skattefradrag for fagforeningskontingent for arbeidstakere som er tilsluttet Fellsforbundet for Sjøfolk (FfS). Dette fordi slike skattefradrag, i følge finansministeren, er forbeholdt foreninger som er tilsluttet en av hovedsammenslutningene.
I den forbindelse kan jeg be om å få oversendt en oversikt over fagforeninger hvor medlemmene får skattefradrag for medlemskapet, og hvor fagforeningen samtidig ikke direkte eller indirekte bidro til Arbeiderpartiets valgkamp i 2009?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dette spørsmålet gjelder den bidragspraksis som noen av landets ulike hovedsammenslutninger for arbeidstakere har overfor ett av regjeringspartiene. Jeg finner det ikke naturlig at et slikt faktaspørsmål rettes til meg som finansminister, idet spørsmålet heller bør rettes direkte til hovedsammenslutningene eller til vedkommende partikontor.