Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1302 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til at befolkningen i Follo får tilbud om en helseekspress til Ahus?

Begrunnelse

Fra 1.04.2011 skal Folloregionen omfattes av opptaksområdet for Ahus. For en del pasienter, særlig eldre, kan det være problematisk å reise med kollektivtransport fra kommunene Oppegård, Vestby, Ås, Frogn, Ski og Vestby til Ahus. Dette krever bytte av transportmidler, fordi de fleste kollektivlinjene går via Oslo.
Etablering av en helseekspress for innbyggerne i disse kommunene til Ahus kan være et godt tilbud til pasientene, ved at reiseveien blir kortere og mindre komplisert. I tillegg kan bemanning med helsepersonell gjøre reisen tryggere for pasientene. Dette kan samtidig innebære en mer rasjonell ressursbruk for helseforetaket enn refusjon av enkeltreiser. Det bør også være anledning for pårørende og besøkende å benytte helseekspressen, dersom det er kapasitet til dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er enig i at bruk av helseekspress er god service for mange som skal til og fra behandling på sykehus og andre helseinstitusjoner. Vi har registrert at mange, både pasienter og helseinstitusjoner, har gitt uttrykk for tilfredshet vedrørende denne tjenesten flere steder i landet.

Dette er også bakgrunnen for at Oslo universitetssykehus HF, som har ansvaret for pasientreiser i Oslo og Akershus, planlegger å opprette en helseekspress mellom Follo og Ahus. Anbudsdokumenter er allerede under utarbeidelse og avhengig av tilgjengelig bussmateriell i markedet, tas det sikte på å etablere et slikt transporttilbud senest 1.1.2011.

Når det gjelder muligheten for pårørende og besøkende til å benytte helseekspressen, vil en i utgangspunktet ha en restriktiv holdning til dette. Årsaken er først og fremst å sikre at de pasientene som ønsker plass på helseekspressen får plass. Det er imidlertid erfaring for at det kan være formålstjenlig at ledsagere til pasienter får plass på helseekspressen dersom det er mulig. Besøkende må normalt finne andre måter å reise på, og det må fremheves at transporttilbudet generelt i Oslo og Akershus er godt.