Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1315 (2009-2010)
Innlevert: 01.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I mai 2001 fattet Stortinget vedtak om veiprising gjennom ny bestemmelse § 7a i Veitrafikkloven. Både i proposisjonen fra Regjeringen om saken og under debatten i Odelstinget ble det understreket at forskriftene skulle komme fort på plass. Heldigvis mangler det fortsatt forskrifter til lov om veiprising men jeg forstår der slik at SD nå arbeider med dette.
Kan statsråden orientere om arbeidet og hovedinnholdet i påtenkt forskift?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bestemmelsen § 7a i vegtrafikkloven er ennå ikke satt i kraft. Som varslet i NTP 2010-2013, er arbeidet med utfyllende forskrifter i gang. Lovbestemmelsen i vegtrafikkloven § 7a vil settes i kraft når forskriftene er ferdigstilt. Et utkast til forskrifter vil på vanlig måte bli sendt på bred offentlig høring.