Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1353 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Er statsråden enig at byråkratiet ikke fungerer, og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i problemet?

Begrunnelse

Bondebladet skriver 3. juni om en melkebonde som driver gård med en melkekvote på 60 000 liter melk. Han og hans avløser ønsker å samarbeide om forpakning av en annen gård med en kvote på 120 000 melk. Etter et snaut års utredning kom fylkesmannen i Buskerud fram til at de to driver for tett samarbeid til å få produksjonstilskudd til begge gårdene. Melkebonden ønsker derfor å leie ut kvoten fra egen gård til gården han vil forpakte. Det går ikke ettersom tidsfristen for å søke om utleie av kvote gikk ut mens fylkesmannen utredning pågikk.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen for spørsmålet vises det konkret til en sak hvor en melkebonde og hans avløser ønsker å samarbeide om forpakting av en annen gård med melkekvote. Fylkesmannen har kommet til at de to produsentene driver for tett, slik at de ikke vil få utbetalt produksjonstilskudd for begge gårdene. Mens forvaltningen behandlet denne saken gikk fristen for å søke om utleie av melkekvoten ut. Slik jeg forstår det ut fra artikkelen i Bondebladet, medfører dette at den ene melkekvoten står ubrukt.

Jeg vil først si at jeg har tillit til forvaltningen og dennes behandling av innkomne saker. Svaret på spørsmålet er derfor nei.

Videre vil jeg vise til at det er opprettet et eget organ for klagesaker knyttet til kvoteordningen for melk, Klagenemnda for kvoteordningen for melk. Saken Trældal knytter spørsmålet sitt til skal nå til behandling i Klagenemnda, og jeg ber om forståelse for at jeg derfor ikke kan eller bør kommentere denne saken videre.