Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1349 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Statsråd Kleppa var på besøk i Aust-Agder 18. mai, blant annet for å delta på et møte om prosjektet E18 Tvedestrand - Arendal. Dette er et tema som er "hett" i Aust-Agder.
Er det vanlig at statsråden og hennes folk ikke inviterer opposisjonspolitikere fra transportkomiteen når statsråden er på besøk i deres hjemfylke, og er dette fordi statsråden ikke vil ha ubehagelige spørsmål om svakheter ved regjeringens politikk?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet kjemper for ny motorvei mellom Arendal og Tvedestrand. I forbindelse med Nasjonal Transportplan satte vi av 2,7 mrd. kroner til prosjekter i Innst. S. nr 300 (2008 - 2009) for å unngå bompengefinansiering. Regjeringspartiene AP, SV og Sp stemte imot.
Da statsråd Kleppa var på besøk i Arendal, var det bare Transportkomiteens representant fra Arbeiderpartiet som var invitert til å være med i møtet. Undertegnede er også fra Aust-Agder, men var ikke invitert. For ordens skyld kan det opplyses at Aust-Agder har 2 representanter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.
I Agderposten etter møtet den 18. mai kunne man lese, sitat begynner:

"Ingebjørg Godskesen var ikke invitert, og det var heller ingen grunn til å invitere henne. FrP ønsker ikke denne veien, fordi de ikke vil være med på å betale for den."

Det er leder i Aust-Agder Senterparti som kommer med uttalelsen, altså en lokal leder fra statsrådens eget parti.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utgangspunktet for mitt besøk til Aust Agder 18. mai var en invitasjon fra Post- og teletilsynet i Lillesand. Jeg valgte å kombinere øvrig program med en orientering fra Statens Vegvesen region Sør, fylkeskommunen, ordførere og fylkeslederen i Senterpartiet om prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand, samt et møte med Aust-Agder Senterparti. Jeg inviterte meg selv til møtet om E18 Arendal – Tvedestrand. Hvilke øvrige invitasjoner som eventuelt var utsendt i forbindelse med dette møtet har jeg ikke oversikt over, men ingen stortingsrepresentanter var til stede.

Om det faller seg slik, er stortingsrepresentanter fra de rødgrønne partiene tidvis til stede på mine orienteringsmøter. Jeg har derimot ingen praksis for å invitere stortingsrepresentanter for opposisjonspartiene med på mine reiser – vi har andre fora for meningsutveksling. Noe helt annet er f eks om vi som representanter for ulike partier skulle være invitert til samme debatt- eller samtalemøte – for jeg debatterer med glede regjeringens politikk.