Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1358 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hvordan ser statsråden for seg behandlingen av denne studien i Stortinget, og hvilken tidsramme har man i denne saken?

Begrunnelse

Det er bestemt at mellomnivå vedlikehold (stasjonsvedlikehold) skal utføres på hovedbasen for helikopter på Bardufoss. Forsvaret har i fremtiden ett stort behov for å styrke sin egne kompetanse for å kunne gjennomføre oppdrag i nasjonale og internasjonale operasjoner. Kompetansen bygges opp ved å utføre tyngre vedlikehold på hovedbasen. Andre aktuelle aktører som f.eks. en etablering av et nasjonalt kompetanse senter for helikopter kan være ett tillegg til ett eksisterende fagmiljø på hovedbasen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg knyttet til forstudien om et mulig nasjonalt kompetansesenter for helikopter.

Forsvarsdepartementet (FD) har i de to siste budsjettproposisjoner redegjort for en forstudie om eventuell etablering av et nasjonalt kompetansesenter for helikoptre.

Forstudien er nå til vurdering i departementet. Studien omfatter også forhold som berører andre miljøer enn de som ligger under FD ansvarsområde, og er derfor oversendt berørte departementer.

FD har som målsetting å komme tilbake til Stortinget i løpet av høsten 2010 og informere om arbeidet og videre oppfølging av forstudien.