Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at også togreisende til Sverige retning Stockholm får nyte godt av samme minipris som NSB averterer med til Gøteborg?

Begrunnelse

I Aftenposten 07.06. averterer NSB med tilbud om minipris på reise fra Oslo til Gøteborg. Kr 199,- en vei. Annonsen viser frem ett togkart som illustrerer hvor reisen til Sverige går; Oslo - Gøteborg. Veien til Sverige via Stockholm er utelatt. Det er som kjent flere veier til Sverige. Høyre er opptatt av å utvikle jernbane og synliggjøre fortrinnene det er ved å benytte tog som fremkomstmiddel. Det er viktig at strekningen Oslo - Stockholm ikke glemmes og utelates i markedsføring. Hadde statsråden medvirket til dette ved at NSB også tilbød minipris på denne strekningen ville det vært prisverdig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Togtilbudet mellom Oslo og Stockholm tilbys i dag av SJ. NSB og Ruters takster skal benyttes på norsk side, men det er SJ som fastsetter prisen og eventuelle tilbud på den grenseoverskridende trafikken. SJ tilbyr ulike typer billetter, og det er på samme måte som for NSBs minipristilbud, mulig å kjøpe billetter på denne strekningen til en svært hyggelig pris. Jeg ser derfor ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved SJs prissetting av dette tilbudet.