Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Hva vil helseministeren gjøre for å sikre rammevilkår som sørger for fortsatt drift ved Senter for livsmestring?

Begrunnelse

I samhandlingsreformen er noen av de viktigste poengene til regjeringen at vi må forebygge mer og komme tidlig inn i sykdomsforløpet. Ved Senter for livsmestring, som er drevet av Bergen diakonissehjem er det nå risiko for at tilbudet må legges ned. Dette skjer som en konsekvens av for små rammer, tiltross for at senteret tidligere har fått signal om at de kan få en slags pilotforsøksstatus ved behandlingen av samhandlingsreformen.
Dette er en type tilbud som åpenbart er i den kategorien som regjeringen angivelig ønsker mer av, likevel følger man altså ikke opp sine intensjoner gjennom å sikre økonomien til dette senteret.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan opplyse at Helsedirektoratet har stilt 2,5 mill. kroner til rådighet for Senter for livsmestring for 2010, med forbehold om Stortingets vedtak tilsvarende beløp for 2011.

Tildelingen er forutsatt brukt til forebygging og behandling av lette og moderate psykiske lidelser.