Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1388 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): At togtur med sykkel er dyrt, fikk en bestemor og hennes 3 barnebarn nylig erfare. De tok med seg syklene sine på toget på en reise fra Hamar til Tynset i Hedmark og senere med retur. Prisen ble på over 3000,- kroner, hvorav syklene kostet kr. 175,- pr. strekning pr. sykkel.
Synes statsråden dette var dyrt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg mener at 3 000,- kroner er mye for en bestemor, hennes 3 barnebarn og deres sykler for den aktuelle togturen. NSB har på departementets forespørsel informert meg om at selskapet har valgt å prise frakt av sykkel med utgangspunkt i barnetakst, som utgjør halv pris av ordinær billett. Det hadde selvfølgelig vært positivt om det hadde vært rimeligere, eller gratis, å ta med sykkel på toget, men også andre transportaktører (buss og fly) ser det som nødvendig å ta betalt for frakt av sykler.

Togbillettene er priset også ut fra NSBs kostnadsnivå, og jeg kan opplyse om at dersom staten ikke hadde kjøpt persontransport med tog fra NSB for over 1,6 milliarder kroner årlig, ville prisen vært langt høyere. Prising av sykkel på tog er ikke regulert som en del av trafikkavtalen mellom staten og NSB, og NSB har derfor selv den operative frihet til å vurdere hvor mye det skal koste å ta med sykkel på toget, gitt plassen om bord og de praktiske begrensningene dette innebærer. På enkelte strekninger vet jeg at det må settes en begrensning på 4 sykler per avgang, men ombordpersonalet vurderer fortløpende om det er plass til flere sykler. NSBs nye materiell som skal settes i trafikk fra 2012 er imidlertid i større grad tilpasset for å kunne ta med flere sykler.

Jeg tar for øvrig med meg denne problemstillingen inn i forhandlingene med NSB om en ny trafikkavtale.