Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1389 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I begynnelsen av året 2010 ble prisen på storfekjøtt satt ned med 2 kroner pr. kilo for å redusere det enorme lageret av denne type kjøtt.
Hvor mange kilo anslås det at det ble solgt utenom vanlig salg pga. denne prisreduksjonen?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Nortura er markedsregulator for storfekjøtt. Målsettingen med prisnedgangen ved årsskiftet, var å tømme reguleringslagret før starten på høstsesongen med stor andel av storfeslaktingen.

Nortura oppgir at denne målsettingen vil bli oppnådd. Ved årsskiftet var det 2 150 tonn på reguleringslager av storfe. Nå er lagret nede på 800 tonn, og det forventes å være tilnærmet tomt i løpet av juli måned.

Det vises i spørsmålet til at det var et enormt lager av storfe ved inngangen til 2010. Jeg vil vise til at nivået på lageret ikke utgjorde mer enn 2,4 pst. av prognosert engrossalg av storfe-kjøtt i Norge i 2010. Prognosene fra markedsregulator, Nortura, viser en underdekning på 1 800 tonn i forhold til løpende norsk produksjon i 2010, men at dette vil dekkes med vare fra reguleringslagret.

For å kunne gi et anslag på hva salget kunne ha vært, uten prisnedgang, må en legge til grunn en vurdering basert på priselastisiteten for storfekjøtt.

Vurderingen må videre baseres på gjennomsnittlig reduksjon i engrosprisen for storfekjøtt 1. halvår 2010 i forhold til gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2009. Nortura oppgir at denne gjennomsnittlige prisreduksjonen ikke er på 2,00 kr per kg, men 1,30 kr per kg.

Prisnedgangen på 1,30 kr per kg er av Nortura beregnet til å gi om lag 400 tonn i økt salg i 1. halvår 2010.