Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1397 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 21.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har justisministeren vurdert å inngå et samarbeide med justis- og politimyndigheter i enkelte land som eksempelvis Romania for å bekjempe trafficking?

Begrunnelse

Den 22. og 23. februar ble det i regi av den Interparlamentariske Union (IPU) avholdt en konferanse i det britiske parlamentet over temaet Human Trafficking, der også norske parlamentarikere deltok.
Under konferansen ble det satt spesielt fokus på trafficking av både voksne og barn som kom fra en bestemt folkegruppe i Romania. I Norge har man vanligvis sett på trafficking i forbindelse med prostitusjon, men britiske myndigheter hevdet at over 70 prosent av traffickerte ble brukt til barnearbeid, tigging og ulike former for kriminell virksomhet.
Under konferansen var det også foredrag av to offiserer ved Metropolitan Police som fortale om at de hadde utviklet et meget godt samarbeide med rumenske myndigheter for å få bukt med denne forferdelige form for menneskehandel, og at dette samarbeidet hadde gitt svært gode resultater.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er kjent med at britiske og rumenske politimyndigheter har gjennomført et omfattende samarbeid for å straffeforfølge personer som utnyttet rumenske statsborgere i England. Saken var et eksempel på at organiserte grupper står bak utnytting av barn og andre til tiggervirksomhet og tyverier, og førte nylig til omfattende pågripelser i Romania.

Jeg er enig i at menneskehandel ikke kun er utnytting til prostitusjon. Menneskehandel foregår i ulike virksomheter og bransjer, også i Norge – slik vi så det i 2007 da det ble avdekket at britiske menn ble utnyttet til å arbeide med asfalt- og steinlegging i Norge og Sverige. Ofre for menneskehandel er både barn, kvinner og menn. I 2009 var minst 292 personer under oppfølging av etater og organisasjoner som mulige ofre for menneskehandel i Norge. 69 var barn, 191 kvinner og 31 menn.

Regjeringen vil bekjempe alle former for menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt. For og lykkes er vi blant annet avhengig av å samarbeide med politimyndigheter i andre land. Derfor har norsk politi allerede utviklet et godt bilateralt samarbeid med mange land – både på overordnet og operativt nivå, herunder i form av kontakt i konkrete saker under etterforskning. Blant annet har norske og rumenske politimyndigheter startet et godt operativt samarbeid hvor blant annet personellutveksling mellom landene prøves ut.

Det generelle samarbeidet suppleres med enkelte målrettede tiltak, for eksempel innen menneskehandel eller mobile vinningskriminelle. Et eksempel på dette er det norskfinansierte prosjektet innen EØS-finansieringsordningen kalt ”Enhancing the Bulgarian-Norwegian Response to Trafficking in Human Beings”. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom bulgarske og norske politimyndigheter. Implementeringen av prosjektet startet i 2010 og innebærer informasjons- og kunnskapsutveksling. Prosjektet involverer aktører som er involvert i trafficking-saker, og omhandler blant annet etterforskning, offeridentifikasjon og vitnebehandling.

Endelig skal det nevnes at Norge gjennom EFE (Enhet for økonomisk etterretning, Økokrim) er medlem av Egemont, et samarbeid mellom landenes finansielle etterretningsenhet. Gjennom dette samarbeidet bistår medlemslandene hverandre i finansiell etterretning. Norge er også medlem av Financial Action Task Force (FATF) som arbeider med å sette standarder for hvordan de ulike land skal jobbe mot hvitvasking. FATF skal i nærmeste fremtid vurdere igangsetting av et prosjekt som ser på hvitvaskingsaspektet innen menneskehandel.