Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 21.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at et vellykket prosjekt for unge enslige asylsøkere på Hvalstrand i Asker får forsette, eller er det i tråd med regjeringens politikk at denne typen prosjekter legges ned?

Begrunnelse

I november 2008 startet Asker Fotball Herrer et samarbeid med Hvalstad mottakssenter rettet mot de yngre, enslige asylsøkerne. Klubben fikk en buss av Gjensidigestiftelsen, og med denne kjører de unge spillelystne asylsøker fire dager i uken til fotballbanen på Føyka. Her får de en times trening med blant andre klubbens A-lagsspillere, en god lunsj og skyss tilbake til mottaket. –Vi ønsker å etterleve vårt motto om å være «mer enn en fotballklubb», og dette har vært et veldig lærerikt og spennende prosjekt. Ungdommene lyser opp på banen, og de skaffer seg erfaringer som de kan ta med seg videre, sier Arne Knoph som er daglig leder i Asker Fotball Herrer. Utlendingsdirektoratet (UDI) likte ideen og støttet oppstarten av prosjektet. Nasjonale politikere bruker det som eksempel på et positivt aktivitets- og integreringstiltak. Tiltross for utelukkende positive erfaringer, risikerer nå prosjektet å legges ned. –Vi har havnet mellom to stoler, fordi dette er nytt og annerledes. Det var ikke vanskelig å skaffe midler til oppstarten, men når det er blitt en suksess, finnes det ikke mer penger. Vi har klart å holde i gang aktiviteten dette året på grunn av gode samarbeidspartnere og ulike legater og stipendier, men dette er alt for tidkrevende for klubben å holde på med. Nå har vi ikke midler til å fortsette etter august i år, sier Knoph.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen ønsker å gi enslige mindreårige asylsøkere et tilbud i mottak som ivaretar deres særskilte behov. Tiltak som er med på å skape en god og meningsfylt hverdag er derfor svært velkomne. Ut fra min kunnskap om prosjektet til Asker Fotballklubb, er dette et slikt tiltak. UDI støtter aktiviteter for barn i mottak, og lag og organisasjoner kan søke om å få midler til konkrete prosjekter. Jeg er kjent med at Asker fotballklubb bl.a. via henvendelse fra Stortingsrepresentant Marianne Aasen nylig har levert inn en søknad om økonomisk støtte for å videreføre aktivitetstiltaket for beboerne på Hvalstad, og at UDI har innvilget søknaden.