Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1405 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til svar på spørsmål 1285 (2009-2010) om opprinnelsesgaranti for strøm innkjøpt i offentlig sektor. Det respekteres at statsråden ikke har oversikt over alle innkjøpsavtaler for strøm i offentlig sektor.
Dog, hvor stor andel av strøminnkjøpet til bygningsmassen til departementene har opprinnelsesgaranti, for å sikre at strømmen kommer fra fornybar energi fremfor kull, gass og kjernekraft, som denne regjeringen uttrykker slik skepsis til?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til svar på spørsmål til skriftlige besvarelse av 8. juni d.å. og understreker at kjøp av elektrisk kraft i all hovedsak blir gjort av den enkelte virksomhet.

Statsbygg har gjennom flere år framforhandlet en sentral avtale for kjøp av elektrisk kraft. Leietagere hos Statsbygg som ønsker å knytte seg til denne avtalen, har mulighet til det. Ordningen er altså frivillig og basert på fastpris og et spotprisprodukt. Statsbyggs leietakere inngår normalt selv avtalen og står som abonnenter hos det aktuelle kraft- og nettselskap. Den delen av bygningsmassen som i dag er med i Statsbyggs elkraftavtale, representerer ca 60 % av totalt energiforbruk i Statsbyggs bygninger. Innkjøpsavtalen er på ca 180 GWh/år.

Statsbygg har for tida avtale med kraftleverandøren LOS AS. Første periode var fra 15. september 2005 til 14. sept. 2008. Dagens avtale varer fram til 14.sept. 2011.

Agder Energi, som er morselskapet til LOS AS, har bare vannkraft. Agder Energi er Norges nest største operatør av vannkraftanlegg. All vannkraftproduksjon fra Agder Energi/LOS er fornybar og klimavennlig. Kraften er sertifisert i henhold til de fleste europeiske miljømerker og omsetningsstandarder, og den selges ifølge LOS med opprinnelsesgarantier i et titalls markeder i Europa.

Jeg kan for øvrig opplyse at all energi, som kjøpes inn til departementene i Regjerings-kvartalet, går over den nevnte avtalen. Denne energien omfattes således av en opprinnelsesgaranti.