Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1409 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 18.09.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Aktører i og utenfor Burma har i flere år jobbet for å ekskludere Aung San Suu Kyi fra politiske prosesser. Miljøer i Burma som har godtatt militærregimets spilleregler og vil delta i valget, sier nå at Suu Kyi kun skal ha en symbolsk politisk rolle etter valget. Dette har i lengre tid vært kjent for UD.
Hvordan forholder UD seg til Suu Kyis fremtidige rolle og har UD bidratt med økonomisk støtte til miljøer i Burma som opptrer splittende i demokratibevegelsen og bygger opposisjon mot Suu Kyi?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Aung San Suu Kyis (ASSK) parti National League for Democracy (NLD) besluttet i april å ikke registrere seg som politisk parti på nytt. Beslutningen kom etter at ASSK hadde gått klart ut mot valgprosessen. En fraksjon av det tidligere NLD har i etterkant besluttet å registrere seg som nytt politisk parti, National Democratic Force (NDF), for å kunne delta i valget. Også andre demokratiske krefter i Burma deltar i valget, og i flere av områdene dominert av etniske minoriteter ventes det at etniske partier vil registrere seg.

I Regjeringens kommentarer til den politiske situasjonen i Burma har vi uttrykt forståelse og at vi respekterer det valget NLD og ASSK har gjort. Samtidig mener jeg vi må respektere at andre demokratiske krefter ser annerledes på spørsmålet om de bør delta i valget eller ikke. Både NLD, ASSK og demokratiske partier som deltar i valget er for tiden sterkt eksponert for mulige tiltak fra regimets side. Fra det internasjonale samfunnet er det derfor nødvendig med oppmerksomhet mot alle parter på demokratisk side og fortsatt press mot regimet.

NLD og ASSK er selvsagt i en spesielt vanskelig situasjon. Derfor skal vi fortsette å holde kontakt med dem. Norsk politikk fremover vil være basert på et ønske om å sikre alle demokratiske krefter mulighet til en fri og åpen rolle i Burma, og vi har klare krav overfor regimet til den pågående valgprosessen. Jeg anser ikke at en slik tilnærming bidrar til å svekke verken NLD eller ASSK.

Norge har støttet demokratibevegelsen og eksilbevegelsen i en årrekke og dette er noe vi vil fortsette med. Samtidig har vi støttet sivilsamfunnet i Burma. De ulike miljøene og gruppene i og utenfor Burma gjør alle en innsats for å bedre hverdagen til det burmesiske folk. Vår støtte til både eksilbevegelse, sivilt samfunn og humanitært arbeid har et bredt anslag. Vårt mål med denne innsatsen er å bidra til en demokratisk utvikling i Burma.