Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mental Helse uttrykker bekymring for drift av hjelpetelefonen og for egen drift, etter at lønns- og prisstigning ikke blir kompensert for i tilskuddet for 2010. Helsedirektoratet sier de selv har fått innstramminger som tilsier at lønns- og priskompensasjon ikke kan gis. Dette vil utgjøre at hjelpetelefonen må redusere driften med 1 1/2 stilling. I tillegg får Mental Helse redusert tilskudd til drift.
Hva vil statsråden gjøre for at hjelpetelefonen kan opprettholde sitt tilbud?

Begrunnelse

Hjelpetelefonen mottok 155 000 henvendelser i 2009. Telefonen er døgnåpen. De ansatte driver støtte- og motivasjonssamtaler. Via telefonen møter de mennesker med ensomhet, angst og depresjoner, som er selvskadende mm. Hovedtyngden av dem som henvender seg er mellom 40 og 60 år. Imidlertid har de henvendelser fra et økende antall yngre personer. Dessverre klarer ikke hjelpetelefonen å besvare alle henvendelser pga. manglende kapasitet. Det er derfor ekstra ille at de nå må redusere driften.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Økt brukermedvirkning og styrking av brukernes egne ressurser er avgjørende for den ønskede utviklingen av tjenestetilbudet. Arbeidet for å styrke og ivareta brukere og pårørende er et kontinuerlig arbeid. Etablerte tiltak på brukerfeltet skal derfor videreføres, og et viktig tiltak er Mental Helse Hjelpetelefonen. Hjelpetelefonen er en lavterskel telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til.

Det er i årets statsbudsjett satt av totalt 52,6 mill. kroner til brukerstyrking og som skal dekke flere tiltak. Av dette mottar Mental Helse Hjelpetelefonen 13 mill. kroner, mot 12,9 mill. kroner i 2009. Jeg vil be Helsedirektoratet samarbeide med Mental Helse for å se på budsjettsituasjonen for 2010, slik at vi kan komme frem til en god løsning for den videre driften av Hjelpetelefonen.