Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1414 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Marka skytefelt på Lista er nedlagt. Avhendingen fra grunneierne til forsvaret skjedde via en voldgiftsdom som sier: "hvis øvelsesfeltet i framtiden nedlegges, skal de bruk som har avstått grunn ha forkjøpsrett til samme etter takst". Nå ryktes det at Skifte Eiendom ønsker å avhende området til Miljøvernmyndighetene.
Kan statsråden forsikre om at voldgiftsdommen beskrevet i Pantebok A XXII datert 14/4-54 885/57 blir effektuert ved avhendelsen av Marka skytefelt fra Skifte Eiendom?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll om effektuering av voldgiftsdom som gir grunneierne forkjøpsrett ved avhending av Marka skytefelt på Lista.

Marka skytefelt er blant de felt som Forsvaret ikke lenger har behov for i sin struktur, og feltet skal avhendes. Før avhending kan skje, må imidlertid skytefeltet ryddes for eventuelle blindgjengere og miljøsaneres.

Forsvarsbygg er kjent med voldgiftsdommen fra 1954 som gir grunneierne forkjøpsrett etter takst, og vil ta hensyn til dommen når skytefeltet skal avhendes.