Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1424 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 14.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): NRK Sogn og Fjordane meldte 10. juni at Senter for Livsmestring ikke fikk midler til å realisere sine planer for drift i 2010. Dette er ikke i tråd med en enstemmig helsekomitemerknad i budsjettinnstillingen for 2010. Komiteen ga der full støtte til senterets planer og sa klart at vi var positive til at senteret skulle få midler til å realisere sine planer. Vi overlot til helseministeren å vurdere beløp. Midler skulle tas fra Kap 764 Psykisk helse.
Vil statsråden revurdere departementets beslutning?

Begrunnelse

Senteret kan nå ikke realisere de planer som Stortingets helsekomite klart ønsket skulle bli realisert. Departementet har kun gitt samme beløp som i utviklingsfasen, nemlig 2,5 millioner. Dette betyr at senteret ikke kan gå over i sin planlagte driftsfase som forutsatt. I sin merknad påpekte komiteen også at SfLs videre drift er helt i tråd med den strategi som er lagt fram i samhandlingsreformen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg kan opplyse at Helsedirektoratet har stilt 2,5 mill. kroner til rådighet for Senter for livsmestring for 2010, med forbehold om Stortingets vedtak tilsvarende beløp for 2011.

Tildelingen er forutsatt brukt til forebygging og behandling av lette og moderate psykiske lidelser.