Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1421 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 14.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Som følge av EUs regelverk og prinsippet om "cross-border giving" knyttet til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, endrer nå flere land sine nasjonale vilkår i ordningen.
Vil regjeringen i det videre arbeidet med saken se på ulike modeller andre land har valgt, og vurdere hvorvidt liknende modeller kan være aktuelle for den norske ordningen?

Begrunnelse

EU-land som har skattefradragsordninger for gaver til frivillige organisasjoner, er nå på ulike stadier i prosesser med å introdusere "cross-border giving" i sine nasjonale regelverk. Eksempelvis har Danmark, Storbritannia og Finland etablert modeller for å tilpasse seg prinsippet om "cross-border giving", samtidig som nasjonale hensyn søkes ivaretatt. Erfaringer herfra kan være nyttig i vurderingen av hvordan den norske ordningen kan videreføres på en slik måte at en sikrer at formålet med ordningen ivaretas.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har allerede satt i gang et slikt arbeid. Eksempler fra andre land vil være en del av grunnlaget for den behandling departementet skal foreta.