Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1422 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 14.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Undertegnede er kjent med at det er behov for ny politihøyskole i Oslo-regionen. Dette har i lengre tid vært planlagt og utredet.
Hva er status og fremdrift i denne saken; hvilke krav til fasiliteter settes, og hvilke geografiske krav har man til lokalisering, samt når blir det fremlagt en sak for Stortinget?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Politisk plattform for flertallsregjeringen (2009-2013) står at Regjeringen vil igangsette arbeid med nye lokaler i Oslo for politihøgskolen, og etablere ny politiutdanning utenfor Oslo. Jeg har bedt Politidirektoratet om å starte utredning av disse spørsmålene og vil komme tilbake med orientering til Stortinget i de årlige budsjettproposisjonene.