Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1448 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 05.07.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har gitt signaler om at han vil ha kunnskap om årsaken og omfanget av ulykken i Mexico-gulfen før det skjer tildeling i 21. konsesjonsrunde. Ulykken er utvilsomt svært alvorlig. Det er en enorm arbeidsoppgave finne årsakene til ulykken og hvordan man kunne hindret omfanget av ulykken og miljøødeleggelsene.
Innebærer statsrådens utsagn at hele 21. runde blir utsatt inntil amerikanerne har konklusjonene klare, og hvilken fremdrift legger statsråden til grunn inntil videre?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Petroleumstilsynet har uttalt at sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel er god og risikoutviklingen de senere år har vært positiv. Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for teknisk og operasjonell sikkerhet – herunder beredskap – og arbeidsmiljø.

Ulykken i Mexico-gulfen er tragisk. Elleve personer omkom og den påfølgende utblåsningen er ennå ikke stanset. Norge har som politikk å lære fra andre land, og ulykken i Mexico-gulfen er intet unntak. Det er en stor og viktig oppgave å finne frem til årsaks- og hendelsesforløpet i denne ulykken. Det er all grunn til å tro at jo mer tid som går, jo mer informasjon og kunnskap kommer ut om ulykken. 21. konsesjonsrunde vil bli gjennomført i lys av det vi nå opplever i Mexico-gulfen. Tildelinger i 21. konsesjonsrunde vil ikke skje før vi har økt kunnskap om ulykken. Det er ikke aktuelt å tillate boring på eventuelle nye tillatelser på dypt vann før vi har god kjennskap til hva som har skjedd på og med Deepwater Horizon.

Petroleumsvirksomheten har skapt store verdier for det norske samfunnet. God og regelmessig tilgang på leteareal er nødvendig for å sikre videre aktivitet på norsk sokkel og for å påvise de uoppdagede ressursene.

Regjeringen fører en forutsigbar tildelingspolitikk for å opprettholde et jevnt aktivitetsnivå. En faktabasert, forutsigbar konsesjonspolitikk er et hovedelement i vår petroleumspolitikk. Dette har jeg lagt til grunn når jeg startet opp 21. konsesjonsrunde høsten 2009. Allerede i oppstartfasen signaliserte jeg at en tidsplan som la opp til utlysning før sommeren 2010, og tildeling av nye utvinningstillatelser våren 2011.

Som kjent ble 21. konsesjonsrunde utlyst 23. juni 2010. Søknadsfristen er satt til 3. november 2010.